works

>> De schilderijen en tekeningen van Ilse Kauffman hebben een fragmentatie in zich, een soort gecontroleerd toeval met organische vormen en lijnen en vlakken in lagen.

>> The paintings and drawings by Ilse Kauffman consist of fragments with organic shapes, lines and layered levels, and contain a sort of controlled coincidence.